Back to top

Társaságunk fenntarthatósági politikája

Az SzJ Hungary Nemzetközi Fuvarozási és Szállítmányozási Kft. mint a nemzetközi és belföldi közúti áruszállítást végző gazdálkodó szervezet – a továbbiakban: társaság – közel három évtizedes közúti áruszállítási tapasztalattal rendelkezik nemzetközi és belföldi viszonylatban. Áruszállítási szolgáltatásait kizárólag Euró 6, követelményeknek megfelelő motorokkal felszerelt, saját és liesingelt járműszerelvényekkel végzi partnerei teljeskörű megelégedettségére.

A vevői megelégedettség fokozása, belső folyamatok szabályozottságának növelése céljából közel egy évtizede, egy nemzetközileg elismert, akkreditált tanúsító testülettel tanúsított ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtet.
Mindenekelőtt rögzítjük, hogy a nemzetközi és belföldi közúti áruszállítás, mint szolgáltatás végzésének ellátásához

 • a szakképzett személyzet rendelkezésre áll, a szolgáltatás ellátását kizárólag saját, munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak végzik,
 • a közúti áruszállításhoz szükséges, korszerű és biztonságos saját gépjárműpark biztosított, ezen gépjárműpark áltagos életkora megfelelő,
 • a tevékenység ellátásához szükséges szakhatósági engedélyek, a Közúti Árufuvarozói Engedélyek a társaság birtokában vannak,
 • a szolgáltatás biztonsága megfelelő, hiszen a társaság 100.000.- EURO összegnek megfelelő felelősség biztosítással rendelkezik,
 • korszerű járműkövető rendszert üzemeltetünk, többek között a megbízóink a szállítmány útját folyamatosan követhetik,
 • a társaság a közúti áruszállítás tekintetében több mint negyedévszázados tapasztalattal rendelkezik,
 • tevékenységünk, szolgáltatásunk végzése során érvényesítjük a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 07.) kormányrendelet előírásait,
 • a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételekről szóló 261/2011. (XII. 07.) kormányrendeletnek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezünk,

A társaság szolgáltatásainak végzése során folyamatosan figyelemmel kíséri a közúti áruszállítási szolgáltatások során az anyagok, az energia és más erőforrások felhasználását, támogatja az újra felhasználást és anyagában történő hasznosítást, törekszik az ezek forgalmából adódó környezeti hatások csökkentésére, továbbá programokat léptet életbe a természetes erőforrásokkal való takarékosság érdekében.
Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a környezeti hatásokat mérsékelő műszaki megoldások alkalmazására, folyamatait továbbfejleszti és a fenntarthatóságot, mint átfogó szempontot alkalmazza tevékenységének végzése során, mind belső mind külső kapcsolataiban.

A társaság elkötelezett a környezeti értékek védelme mellett, a társaság által a társadalomra gyakorolt hatások és a szolgáltatás menedzsment vevőkre és felhasználókra gyakorolt hatás figyelemmel kísérése, valamint az emberi jogok védelme, a társadalmi felelősségvállalás mellett.
Törekszünk a fentiekhez kapcsolódó ismeretek folyamatos bővítésére, elkötelezett a társaság és a társadalom közötti folyamatos párbeszéd iránt.

A társaság tulajdonosai, vezetői és valamennyi munkatársa elkötelezett az iránt, annak érdekében, hogy

 • megbízható közúti áruszállítást szolgáltasson – társaságunk fenntartható működését figyelembe vevő költségráfordítások mellett – vevői, ezen szolgáltatást igénybevevő partnerei számára
 • az általunk nyújtott szolgáltatás, a nemzetközi és belföldi közúti áruszállítás végzése során meghozott intézkedéseink célja, hogy a tevékenység végzése során a környezetterhelést a minimumra csökkentse
 • azt tervezi, hogy csökkentse működésének környezetére gyakorolt hatását, a környezeti kockázatok mérséklése érdekében környezetmenedzsment rendszert működtet, bevezeti és nemzetközileg elismert, akkreditált tanúsító szervezettel tanúsíttatja ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerét
 • megismerje és betartsa a hazai és Európai Uniós jogszabályokat, elfogadja és tudomásul veszi az exportellenőrzéseket, az esetleges szankciókat, vámügyi jogszabályokat, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete által előírtakat és bármely más ország hatályos rendelkezéseit annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljön sor az általunk gyártott és forgalmazott termékek jogellenes értékesítésére, használatára, továbbítására vagy ismételt exportálására
 • jelentősen csökkentsük az energiafelhasználásunkat, energetikai szakreferens támogatásának igénybevételét tervezzük, a tervezett napelemes rendszer kiépítésével 2022. évtől mintegy húsz százalékkal csökkentsük telephelyünk villamos energiafelhasználását, a projekt megvalósításához hazai és Európai Uniós források igénybevételével számolunk
 • a járműszerelvények okozta környezetszennyezés kockázatának csökkentése érdekében a járműszerelvények kizárólag szakszervizben történő szervízelése
 • a környezetterhelés csökkentése érdekében korszerű, informatikai eszközök igénybevételével járműkövetési rendszer fenntartásában, működtetésében, annak továbbfejlesztésében
 • ösztönözze az egyéni képességek és készségek fejlesztését, biztosítja munkavállalóinak az egyesüléshez, a kollektív tárgyalásokhoz fűződő alapvető jogaikat, támogatja ezen munkavállalói törekvéseket, hogy a munkavállalók szabadon eldönthessék helyi szervezetekhez történő csatlakozásukat
 • tevékenységével támogatja munkavállalóinak fejlődését, megadva minden lehetőséget a szakmai és kompetencia alapú tudás elsajátítására, egzisztenciális érvényesülésükre
 • munkavállalói számára megfelelő munkakörülményeket biztosít, megteremtve az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit, felkészülünk arra, hogy terveink szerint 2022. évben bevezetjük, működtetjük, majd azt követően tanúsíttatjuk MSZ ISO 45001:2018 szabványnak megfelelő munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerünket
 • munkatársaink, üzleti partnereink, látogatóink személyes adatainak rögzítése, feldolgozása és megosztása kizárólag meghatározott, törvényes céllal történhet, olyan mértékben amennyire az feltétlenül szükséges, a személyes adatok kezelése során az érintettek akaratát messzemenően figyelembevétele mellett
 • elismerje a szabad verseny alapvető szerepét, a versenyt minden esetben a megfelelő szolgáltatásokra alapozza, számunkra a szabad és tisztességes verseny korlátozására irányuló valamennyi magatartásforma vagy gyakorlat elfogadhatatlan, elítéljük a versenytársak termékeiről vagy szolgáltatásairól a becsmérlő nyilatkozatokat
 • munkatársaink napi munkájuk során minden esetben a társaság érdekeit szem előtt tartva járjanak el, tartózkodjanak az összeférhetetlenség bármely formájától
 • fogadja és támogatja munkatársaink részéről érkező esetleges visszaélések bejelentését, tartózkodik ilyen esetekben bárminemű a későbbiekben alkalmazandó megtorlásoktól
 • alvállalkozóink, beszállítóink fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét, magatartását figyelemmel kísérjük, és időközönként értékeljük, azok eredményeiről partnereinket tájékoztatjuk, ilyen irányú fejlesztési törekvéseiket támogatjuk
 • alvállalkozóink, beszállítóink munkatársait a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásainkról folyamatosan tájékoztatjuk, illetve esetenként ellenőrizzük alvállalkozóink, beszállítóink fenntarthatósággal kapcsolatban megtett intézkedéseiket
 • képezzük és ösztönözzük munkatársainkat, hogy munkájukat a fenntarthatósági politikánkkal összhangban végezzék, műszaki, szervezési intézkedésekkel, technológiai korszerűsítésekkel törekszünk a keletkező hulladékok csökkentésére
 • a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság hosszabb távon biztosított legyen

Kiemelt feladatunknak tekintjük a német Daimler AG logisztikai elvárásainak teljeskörű megvalósítását.
Társaságunk a megrendelői logisztikához kapcsolódó költségeinek optimalizálása
érdekében folyamatosan fejleszti informatikai-, járműirányítási
és árukövetési informatikai rendszerét.
A közúti áruszállítás során a közúti közlekedés biztonsága meghatározó része üzletpolitikánknak.

A társaság munkatársai ismerik a társaság fenntarthatósági politikáját, és tevékenységük összhangban áll annak minden törekvésével.
A társaság vezetése fenntarthatósági politikáját minden évben felülvizsgálja annak érdekében, hogy annak érvényessége és megfelelősége mindenkor rendelkezésre álljon munkatársai, partnerei számára.

Kecskemét, 2021. július 06.

Sziládi József
ügyvezető